1. Polska 17 lotów
2. Belgia 4 loty
3. Francja 2 loty
4. Hiszpania 2 loty
5. Szwecja 2 loty
6. Tunezja 2 loty
7. Wielka Brytania 2 loty
8. Włochy 2 loty
9. Czechy 1 lot